ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

နတ်တလင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်ဦးသည် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့ ဝန်ကြီးချုပ် ခရီးစဉ်အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

လမ်းခင်းနေမှုများ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

အုတ်တွင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးလွင်သည် ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် လမ်းခင်းနေမှုများအား
ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

စိုက်ပျိုးရေ လုံလောက်စွာရရှိရေး ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

သနပ်ပင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးမြင့်အောင်သည် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့တွင် စိုက်ပျိုးရေ
လုံလောက်စွာရရှိရေးအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

မြေကျူးကျော်မှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ရွှေကျင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်လှလှဝင်းသည် ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် မြေကျူးကျော်မှုအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

တံတားတည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

သဲကုန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦး‌ဇော်နိုင်ဦးသည် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့တွင် တံတားတည်ဆောက်
ပြီးစီးမှုအခြေအနေအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…