အစည်းအဝေးတက်ရောက်ပြီး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ရေတာရှည်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာကျော်ကျော်သည် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဆေးရုံဝန်ထမ်းအိမ်ရာ လွှဲပြောင်းအပ်နှံနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

အစည်းအဝေးတက်ရောက်

ဝေါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီထိုက်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်း(၁)လမ်း လုပ်ငန်းများကို ချပြရှင်းလင်းခြင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…