ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊  ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို အသုံးပြု၍ လွှတ်တော်၏မူလတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လွှတ်တော်၏ မူလတာဝန်သာမက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် မူလက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီအဖြစ်သာ ဖွဲ့စည်းထားရာမှ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအခွင့် အရေးများကို ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများကို သိရှိနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို လစဉ်ပြုစု၍ ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်- (က)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှတ်တော်ပြင်ပဆောင်ရွက်ချက်များ (လချုပ်စာရင်း) (ခ)     လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီများ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ (လချုပ်စာရင်း) အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………………………. […]

Read More…