ပြည်ထောင်စုဥပဒေများပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍပိုမိုမြင့်တက်လာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်း

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍပိုမိုမြင့်တက်လာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေတို့ကို ကျင့်သုံး၍ မူလတာဝန်များဖြစ်သော ဥပဒေပြုရေး၊ စောင့်ကြည့် ထိန်းညှိရေးနှင့် ကိုယ်စားပြုရေးတာဝန်တို့ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သို့သော် ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများတွင် ပါဝင်မှုမရှိခြင်း၊ ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ပါသည်။ အချို့သော စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် အားနည်းချက်များရှိခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍမြင့်တက်မှုအား အထောက်အကူပြုခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်-  အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………………… […]

Read More…