ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများအား ပြည်သူထံသို့ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများအား ပြည်သူထံသို့ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း ပြည်သူကိုယ်စားပြုရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေးတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်  တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ ကြယ်ပွင့်ပြ/မပြမေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အရေးပါ၍ ထင်သာမြင်သာဖြစ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပချိန်တွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းမေးမြန်းခြင်း များသည် ထင်သာမြင်သာရှိ၍ ပြည်သူမှ လွယ်ကူစွာ လေ့လာသိရှိနိုင်သော်လည်း ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံစနစ်အရ ပြည်သူများသိရှိရန် ခက်ခဲသောအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်စေ၍ ပြည်သူသိရှိရန် နည်းပါးသော ကိစ္စရပ်တစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းများနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများတွင်  ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းက ပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးက ကိုယ်တိုင်ဖြေကြားရခြင်း၊ ဖြေကြားချက် များအပေါ် လိုအပ်ပါက ဆက်စပ်မေးခွန်းများ ထပ်မံမေးမြန်းနိုင်ခြင်း အခွင့်အရေးများရရှိပါသည်။ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများသည် စာဖြင့်သာ ဖြေကြားရသည့် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး […]

Read More…