ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံ ချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ         ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခု ဖွဲ့စည်းထား ရှိပြီး အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီသည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ အတွင်းရေးမှူးမှာ ဦးသူရဇော်တို့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်(၇)ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်- (က)    ဦးအောင်နိုင်ဦး           ညောင်လေးပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)            ဥက္ကဋ္ဌ (ခ )    ဦးသက်မင်းဇော်        ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)                အဖွဲ့ဝင် (ဂ )    ဦးဇော်လင်းထိုက်      သဲကုန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)                       အဖွဲ့ဝင် (ဃ)    ဦးညီညီထွေး            ညောင်လေးပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)            အဖွဲ့ဝင် (င )    ဗိုလ်မှူးလှမိုးသိန်း      တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်             အဖွဲ့ဝင် (စ […]

Read More…