ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခု ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးသက်စိန်၊ အတွင်းရေးမှူးမှာ ဦးအောင်ကိုမင်းတို့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် (၈) ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်- (က)   ဦးသက်စိန်                ဖြူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)                    ဥက္ကဋ္ဌ (ခ)    ဦးမျိုးမြင့်အောင်         သနပ်ပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)              အဖွဲ့ဝင် (ဂ)    ဦးအေးမင်းဝင်း           တောင်ငူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)             အဖွဲ့ဝင် (ဃ)   ဦးကျော်ဇေယျ           ပြည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)                   အဖွဲ့ဝင် (င)    ဦးသန်းထိုက်အောင်     ဒိုက်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)                အဖွဲ့ဝင် (စ)    ဗိုလ်မှူးဖြိုးဟိန်းကျော်  တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်      အဖွဲ့ဝင် (ဆ)   ဗိုလ်မှူးကျော်မျိုးသန့်   တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်      အဖွဲ့ဝင် (ဇ)     ဦးအောင်ကိုမင်း        ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  အတွင်းရေးမှူး   […]

Read More…