ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခု ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးစောသူရအောင်၊ အတွင်းရေးမှူးမှာ ဦးဌေးလွင်တို့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်- (က)    ဦးစောသူရအောင်            အုတ်ဖိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)              ဥက္ကဋ္ဌ (ခ)     ဒေါ်ပပဟန်                        ပန်းတောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)       အဖွဲ့ဝင် (ဂ)     ဦးအေးဝင်း                        မိုးညိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)               အဖွဲ့ဝင် (ဃ)    ဦးမိုးမခ                             တောင်ငူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)           အဖွဲ့ဝင် (င)     ဦးဝင်းမြင့်                          ရွှေကျင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)            အဖွဲ့ဝင် (စ)     ဒေါ်မူမူခင်                          သာယာဝတီမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)      အဖွဲ့ဝင် (ဆ)    ဦးစန်းမြင့်(ခ)                    ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  အဖွဲ့ဝင် ဦးဆန်းမြင့် (ဇ)     ဗိုလ်မှူးအောင်ကျော်မိုး       […]

Read More…

(၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန – သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးဝင်းမြင့်၊ ရွှေကျင်(၁) မေးမြန်းသည့်ရက်စွဲ −၆.၇.၂၀၂၀၊ ၁၅/၃-၄-၁   ဖြေကြားသည့်ဌာန – သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်၊ ပန်းတောင်း(၁) မေးမြန်းသည့်ရက်စွဲ −၆.၇.၂၀၂၀၊ ၁၅/၃-၄-၇   ဖြေကြားသည့်ဌာန – သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးညွန့်‌ဝေ၊ ရွှေတောင်(၁) မေးမြန်းသည့်ရက်စွဲ −၆.၇.၂၀၂၀၊ ၁၅/၃-၄-၈   ဖြေကြားသည့်ဌာန – သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးဆန်းမြင့်၊ ကြို့ပင်ကောက်(၂) မေးမြန်းသည့်ရက်စွဲ −၆.၇.၂၀၂၀၊ ၁၅/၃-၄-၈     […]

Read More…