ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သက်တမ်းကာလအတွင်း ပဲခူးမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းများ

ပဲခူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ဦးညွှန့်ရွှေ ဖြစ်ပြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်မှာ ဦးကျော်မင်းစံ ဖြစ်ပါသည်။
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွှန့်ရွှေ၏ လွှတ်တော်တွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များအနေဖြင့် အဆို(၂)ခု၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၆၇)ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၁၈)ခု စုစုပေါင်း မေးခွန်း(၈၇)ခု မေးမြန်းခဲ့သည့်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မေးခွန်းအမျိုးအစားအလိုက် လေ့လာရာတွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာမေးခွန်း (၃၀)ခု၊ စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေးဆိုင်ရာမေးခွန်း (၅၄)ခု၊ နိုင်ငံသား/ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမေးခွန်း(၃)ခုတို့ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ […]

Read More…