ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၂၁ ကို ရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း၏ မျှော်မှန်းချက် Vision မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနေထိုင်ကြသော ပြည်သူများက ဥပဒေပြုရေး၊ ကိုယ်စားပြုရေးနှင့် စောင့်ကြည့် လေ့လာထိန်းကျောင်းရေးဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုရှိသော ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် တန်ဖိုးထားကြရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ လိုလား တောင့်တချက်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူမှုဘဝ အဆင့်အတန်းရရှိရန် မျှော်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ ဦးတည်ချက် Mission မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရအပ်နှင်းထားသော အာဏာကို အပြည့်အဝ အသုံးချပြီး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများက လိုလားတောင့်တလျက်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စည်ပင်သာယာဝပြောရေး နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးတို့အတွက် ဥပဒေပြုခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းအားဖြင့် […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၁၈/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၈ ရက် (၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်)         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် အောက်ပါနည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………………………….. […]

Read More…