ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ရွှေတောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွန့်ဝေသည် ဇွန်လ ၁ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများနှင့် VDP လမ်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု  ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစည်သူလွင်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ ဦးတင်ဆန်းဦးတို့သည် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး ပြည်ပပြန်များအား ပစ္စည်းများဝေရာတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ထရမ်စဖော်မာနေရာချထားမှုကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

ကုန်ထုတ်လမ်းပြီးစီးမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသက်မင်းဇော်သည် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မြေသားကုန်ထုတ်လမ်းပြီးစီးမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

ဓါတ်သတ္တုထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်

ပန်းတောင်းမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသော မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ ဒေါ်ပပဟန်တို့သည် ဇွန် ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ် ဓါတ်သတ္တု ထုတ်လုပ်မှု ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်ပြီး ရေ လှူဒါန်းရာတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

မြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ရေတာရှည်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာကျော်ကျော်သည် ဇွန်လ ၁ရက်နေ့တွင် ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…