ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမား ရေးရာကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှ၁၅ရက်နေ့အထိ ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေ‌ ငွေစာရင်းများ စိစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအ‌ဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသည် မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား တွေ့ဆုံ၍ စိစစ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ဖိတ်ကြားထားသည့်ဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…

ယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီသည် မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၅ရက်နေ့အထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘဏ္ဍာငွေရသုံးခန့်မှန်းခြေ‌ငွေစာရင်းများစိစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအ‌ဝေး ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စာရင်းစစ် အကြံပေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာအကြံ‌ပေးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…

စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် မေ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေ‌ငွေစာရင်းများစိစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအ‌ဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…

ကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်နေမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ကဝမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ ဦးမျိုးခိုင်သည် ကဝမြို့နယ် ပိုင်ကျုံကြီးကျေးရွာနှင့် ကဝ-အုန်းနှဲ လမ်းမသို့ ဆက်သွယ်သည့်လမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု့၍ လိုအပ်သည်များဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ […]

Read More…