စိုက်မွေးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စ ရပ်များဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့ အထိ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက် များ စိစစ်ရေးကော်မတီသည် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးမှ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် အဆို၊ မေးခွန်းများအပေါ် လက်ကျန် ကတိကဝတ်စာရင်းချုပ် ပြုစုရန်နှင့် ၂၀၁၉-၂၀ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ စာရင်းတွင် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ခြင်းရှိ/မရှိ စိစစ်ရန် အတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း‌ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း‌ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ ‌ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…

ပညာကျန်းမာကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ရက်နေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင်ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအ‌ဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…

သယံဇာတကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ စာရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…