ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကျော်ဇေယျ၊ ပြည်(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၂.၁၂.၂၀၁၆၊ ၅/၃-၆-၃၂ […]

Read More…

ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးမိုးမခ၊ တောင်ငူ(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၂.၁၂.၂၀၁၆၊ ၅/၃-၅-၁၂   ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးမြင့်ဦး၊ အုတ်တွင်း(၁) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၂.၁၂.၂၀၁၆၊ ၅/၃-၅-၂၈   ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးအေးဝင်း၊ မိုးညို(၁) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၂.၁၂.၂၀၁၆၊ ၅/၃-၅-၄၂   ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးမောင်မောင်ဦး၊ နတ်တလင်း(၁) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၂.၁၂.၂၀၁၆၊ ၅/၃-၅-၄၄   ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကျော်ဇေယျ၊ ပြည်(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၂.၁၂.၂၀၁၆၊ ၅/၃-၅-၃၁ […]

Read More…

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

နတ်တလင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးမောင်မောင်ဦးသည် (၃၀.၆.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

စားကျက်ကိစ္စများ၊ လယ်ယာမြေပြဿနာများအား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း

ညောင်လေးပင် မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးညီညီထွေးသည် (၂၉.၆.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် စားကျက်ကိစ္စများ၊ လယ်ယာမြေပြဿနာများနှင့် အခြားပြဿနာများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

ပြည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးကျော်ဇေယျသည် (၃၀.၆.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထောက်အကူပြု သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…