ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီမှ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၁/၂၀၁၇)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီမှ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၁/၂၀၁၇) နိဒါန်း                                                                                      ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူလူထု၏ ရေးရာကော်မတီကိစ္စရပ်များအား တင်ပြ တိုင်ကြားလာခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ရေးရာကော်မတီနှင့်သက်ဆိုင်သော အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများအား ထိန်းညှိပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်မှုများကို ရေးရာကော်မတီ ၁/၂၀၁၇အစီရင်ခံစာအဖြစ် ပြုစုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………   […]

Read More…