ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီမှ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၃/၂၀၁၆) နိဒါန်း                                                                                      ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် မိမိတို့ဒေသ တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ကြလျက် အစိုးရသစ်၏ ဆောင်ရွက်မှုများအား ထိန်းညှိသွားနိုင်ရေးကိုလည်း တစ်ပါတည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအပေါ်  ရေးရာကော်မတီ၏ တတိယအစီရင်ခံစာကို ပြုစုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………   […]

Read More…