ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီမှ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၂/၂၀၁၆) နိဒါန်း                                                                                      ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် မိမိတို့ဒေသ တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ရင်းဖြင့် အစိုးရသစ်၏ ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ်  အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယအစီရင်ခံစာကို ပြုစု တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………   […]

Read More…