လွှတ်တော်အကြောင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှု

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို (၈.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ တွင်စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ –
(က) မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လျှင် (၂)ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့သဖြင့်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(၂၈)မြို့နယ် အတွက်တိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်စားလှယ်
၅၆ ဦး
(ခ ) ပဲခူးတိုင်းလူဦးရေစုစုပေါင်း၏ (၀.၁)ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိသော
တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်
၁ ဦး
(ဂ ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံနှင့် ညီမျှသော
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှဥပဒေနှင့် အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့်
တပ်မတော်သားတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
၁၉ ဦး
 စုစုပေါင်း ၇၆ ဦး

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီ: လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ဝန်ကြီးများ ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုအခြေအနေ

(က) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တို့ကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁။ ဦးဝင်းသိန်း
ရေတာရှည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဝန်ကြီးချုပ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
၂။ ဦးခင်မောင်ရင်
လက်ပံတန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဥက္ကဋ္ဌ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
၃။ ဦးကြည်ဇင်
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
(ခ)  အောက်ပါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၆) ဦးနှင့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၁) ဦးဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန (၇) ခုအား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-
၁။ ဗိုလ်မှူးကြီး လှမျိုးရွှေ
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
၂။ ဒေါ်နော်ပွယ်စေး
ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန
၃။ ဦးအောင်ဇော်နိုင်
မင်းလှမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝန်ကြီး
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
၄။ ဒေါက်တာစောညိုဝင်း
သနပ်ပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝန်ကြီး
သယံဇာတ၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန
၅။ ဦးသန်းဝင်း
ပြင်ပပညာရှင်
ဝန်ကြီး
စက်မှု ၊ လျှပ်စစ် နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
၆။ ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဌေး
အုတ်ဖိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝန်ကြီး
လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန
၇။ ဦးညွန့်ရွှေ
ကဝမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝန်ကြီး
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
၈။ ဦးထွန်းထွန်းဦး
ပေါင်းတည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဝန်ကြီး
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

 

ရေးရာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုအခြေအနေ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်-

၁။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ
၂။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
၃။ စီမံကိန်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ
၄။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည် ေမြာင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီ
၅။ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ
၆။ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ
၇။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ
၈။ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
၉။ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
၁၀။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
(၁) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ
(က) ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက် ပန်းတောင်းမြို့နယ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးအောင်ကိုမင်း ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးရဲလင်းနိုင် ပေါင်းတည်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးဇော်လင်းထိုက် သဲကုန်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးမျိုးကြည် ဝေါမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးညီညီထွေး ညောင်လေးပင်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးမျိုးအောင် လက်ပံတန်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဗိုလ်ကြီးကျော်မင်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်ဝင်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဦးလင်းလင်းကျော် ကျောက်တံခါးမြို့နယ်(၁) အတွင်းရေးမှူး
(၂) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
(က) ဦးစောသူရအောင် အုတ်ဖိုမြို့နယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒေါ်ပပဟန် ပန်းတောင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးအေးဝင်း မိုးညိုမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးမိုးမခ တောင်ငူမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးဝင်းမြင့် ရွှေကျင်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဒေါ်မူမူခင် သာယာဝတီမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဗိုလ်မှူးမျိုးဟိန်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဗိုလ်မှူးအောင်ကျော်မိုး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဦးဌေးလွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
(၃) စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ
(က) ဦးစည်သူလွင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးဝင်းနိုင် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဒေါ်ပပဟန် ပန်းတောင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးမျိုးမြင့်အောင် သနပ်ပင်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးမိုးမခ တောင်ငူမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးအေးဝင်း မိုးညိုမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးကျော်ကျော်နိုင် နတ်တလင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဦးခင်မောင်ဝင်း ထန်းတပင်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဒေါ်နွယ်နီဝင်း ဖြူးမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဗိုလ်မှူးနေလင်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဋ) ဗိုလ်မှူးကျော်ဝင်းထွန်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဌ) ဦးအောင်အောင် မင်းလှမြို့နယ်(၁) အတွင်းရေးမှူး
(၄) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီ
(က) ဦးမျိုးခိုင် ကဝမြို့နယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးမျိုးအောင် လက်ပံတန်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးသက်မင်းဇော် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးသူရဇော် ဒိုက်ဦးမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးကျော်ကျော်နိုင် နတ်တလင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးဝင်းမြင့် ရွှေကျင်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးရဲလင်းနိုင် ပေါင်းတည်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဦးသက်ဝင်းလှိုင် ပြည်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဦးဇော်မင်းဦး(ခ)ဦးတင်ဆန်းဦး ကျောက်ကြီးမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဒေါ်ရီရီထိုက် ဝေါမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဋ) ဗိုလ်မှူးပြည့်ဖြိုးဇော် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဌ) ဗိုလ်မှူးဖြိုးမင်းသန့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဍ) ဦးဝင်းကို မိုးညိုမြို့နယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
(၅) အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ
(က) ဦးအောင်နိုင်ဦး ညောင်လေးပင်မြို့နယ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးသက်မင်းဇော် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးခင်မောင်ဝင်း ထန်းတပင်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးဇော်လင်းထိုက် သဲကုန်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးထွန်းထွန်းဦး ပေါင်းတည်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးညီညီထွေး ညောင်လေးပင်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဗိုလ်မှူးလှမိုးသိန်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဗိုလ်ကြီးမင်းသိန်းထိုက် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဦးသူရဇော် ဒိုက်ဦးမြို့နယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
(၆) စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ
(က) ဦးသက်စိန် ဖြူးမြို့နယ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးမျိုးမြင့်အောင် သနပ်ပင်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးအေးမင်းဝင်း တောင်ငူမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးအောင်ကိုမင်း ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးသန်းထိုက်အောင် ဒိုက်ဦးမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဗိုလ်မှူးဖြိုးဟိန်းကျော် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဗိုလ်မှူးကျော်မျိုးသန့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဦးကျော်ဇေယျ ပြည်မြို့နယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
(၇) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ
(က) ဒေါက်တာကျော်ကျော် ရေတာရှည်မြို့နယ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒေါ်နွယ်နီဝင်း ဖြူးမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးဝင်းနိုင် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးအောင်အောင် မင်းလှမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးသက်ဝင်းလှိုင် ပြည်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးသန်းထိုက်အောင် ဒိုက်ဦးမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးညွန့်ဝေ ရွှေတောင်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဦးဌေးလွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဗိုလ်မှူးသိန်းထူး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းဇော် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဋ) ဒေါ်မူမူခင် သာယာဝတီမြို့နယ်(၁) အတွင်းရေးမှူး
(၈) စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
(က) ဦးမောင်မောင်ဦး နတ်တလင်းမြို့နယ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးထွန်းထွန်းဦး ပေါင်းတည်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးအုန်းသွင် ရွှေတောင်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးဌေးလွင် အုတ်တွင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးမျိုးကြည် ဝေါမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးလင်းလင်းကျော် ကျောက်တံခါးမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးဇော်နိုင်ဦး သဲကုန်းမြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမြတ်လှိုင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဗိုလ်မှူးဝင်းဟန် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဦးအေးမင်းဝင်း တောင်ငူမြို့နယ်(၁) အတွင်းရေးမှူး
(၉) သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
(က) ဒေါ်လှလှဝင်း ရွှေကျင်မြို့နယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးစန်းမြင့်(ခ)ဆန်းမြင့် ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးဌေးလွင် အုတ်တွင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးကျော်ကျော်နိုင် နတ်တလင်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးခင်မောင်ဝင်း ထန်းတပင်မြို့နယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးအုန်းသွင် ရွှေတောဟးင်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဗိုလ်မှူးအောင်မိုးလွင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲဝင်
(ဇ) ဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးမင်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဦးဇော်နိုင်ဦး သဲကုန်းမြို့နယ်(၁) အတွင်းရေးမှူး
(၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
(က) ဦးညွန့်ရွှေ ပဲခူးမြို့နယ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒေါ်ရီရီထိုက် ဝေါမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဒေါ်နွယ်နီဝင်း ဖြူးမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးစန်းမြင့်(ခ)ဦးဆန်းမြင့် ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးဇော်မင်းဦး(ခ)ဦးတင်ဆန်းဦး ကျောက်ကြီးမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးကျော်ဇေယျ ပြည်မြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးထူးခိုင် ဇီးကုန်းမြို့နယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမြတ်လှိုင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စျ) ဦးညွန့်ဝေ ရွှေတောင်မြို့နယ်(၁) အတွင်းရေးမှူး

 

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး
နှင့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပဆောင်ရွက်မှု

  • ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ပုံမှန် အစည်းအဝေး(၉)ကြိမ်၊ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး (၄)ကြိမ် နှင့် အထူးအစည်းအဝေး (၂) ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး
နှင့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပဆောင်ရွက်မှု

၁။ ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒသေကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန် အစည်းအဝေး(၉)ကြိမ်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၄)ကြိမ်နှင့် အထူး  အစည်းအဝေး (၂) ကြိမ်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည် –
(က) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်မှု အခြေအနေ

 

စဉ်

 

အစည်းအဝေးအမည်

အစည်းအဝေးကျင်းပရက် စုစုပေါင်း
ကျင်းပ
ရက်
 

မှတ်ချက်

မှ ထိ
၁။ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၈−၂−၂၀၁၆ ၈−၄−၂၀၁၆ ၁၄
၂။ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂−၅−၂၀၁၆ ၁၇−၅−၂၀၁၆
၃။ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁−၇−၂၀၁၆ ၂၂−၇−၂၀၁၆
၄။ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃-၁၀-၂၀၁၆ ၆-၁၀-၂၀၁၆
၅။ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ၆-၁-၂၀၁၇
၆။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀-၃-၂၀၁၇ ၂၈.၄.၂၀၁၇
၇။ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃.၇.၂၀၁၇ ၈.၇.၂၀၁၇
၈။ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၃.၁၀.၂၀၁၇ ၁.၁၁.၂၀၁၇
၉။ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၄.၂.၂၀၁၈ ၂၃.၄.၂၀၁၈ ၁၉
စုစုပေါင်း ၇၆

(ခ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်မှုအခြေအနေ

စဉ် အစည်းအဝေးအမည် အစည်းအဝေးကျင်းပရက် စုစုပေါင်း
ကျင်းပ
ရက်
အကြောင်းအရာ
မှ ထိ
၁။ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ၃ −၆−၂၀၁၆  –  တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး(၂)ဦး ကတိသစ္စာပြုခြင်းနှင့် ကတိသစ္စပြုလွှာပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
၂။ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၆) ၂၈-၉-၂၀၁၆ ၃၀-၉-၂၀၁၆  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းလျာထားချက်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း
၃။ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၈) ၂၅−၁−၂၀၁၈ ၃၀၁၀၂၀၁၈ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးတို့အား ခန့်အပ်တာ၀န်ပေးခြင်း
၄။ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၈) ၄−၆−၂၀၁၈ ၅−၆−၂၀၁၈ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းအားအတည် ပြုခြင်း
စုစုပေါင်း ၁၀

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်မှုအခြေအနေ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးသော ဥပဒေများ

၁။      ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့ပြီးသော ဥပဒေများမှ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က) ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
(ခ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ
(ဂ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း၊ ပြုပြင်ပြီးရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
(ဃ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ
(င) ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
(စ) ၂၀၁၇−၂၀၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
(ဆ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ
(ဇ) ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ
(စျ) ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ခန့်မှန်ခြေငွေစာရင်းနှင့် ၂၀၁၈ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

 

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးသော နည်းဥပဒေ

၁။   ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးသော နည်းဥပဒေမှာ-
(က) စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ဖြစ်ပါသည်။

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးသို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းပညာရှင်အဖွဲ့အစည်း များမှလည်းကောင်း ချိတ်ဆက်၍ ကိုယ်စားလှယ်များအရည်အသွေးတိုးတက်ခြင်းအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခဲ့ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ(၂၄)ကြိမ်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ(၁၃)ကြိမ်၊ သင်တန်းလာရောက်ပို့ချမှု(၄)ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ