ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသော
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏
အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၈)

နိဒါန်း

၁။ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသည် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေများလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အစဉ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ယခုအစီရင်ခံစာတွင်လည်းစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီသည် (၂၃.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပပြီးနောက် ယခုနဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် (၁၄.၂.၂၀၁၈)နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများနှင့် စိစစ်လျှော့ချခြင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများကို အစီရင်ခံတင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ ပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်း အဝေး များနှင့် စိစစ်လျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်-
(က) (၂၆.၁၂.၂၀၁၇ ) ရက်နေ့မှ (၃၁.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ
(ခ) (၈.၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၂.၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ
(ဂ) (၁၅.၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၉.၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ
(ဃ) (၂၂.၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၂၄.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၄) ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………