လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲ

(၂၅.၉.၂၀၁၇)ရက်နေ့မှ (၂၆.၉.၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဦး(ခ)ဦးတင်ဆန်းဦးသည် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စများအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။