စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန           ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် − ဦးခင်မောင်၀င်း၊ ထန်းတပင်(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၃.၁၀.၂၀၁၆/ ၄/၃-၉-၁

အမေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူ့တရားရုံးများမှ တရားရုံးတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ အမှုများကို မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန်စစ်ဆေးနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်ချက်အရ တရားရုံးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ တရားလို၊ စွပ်စွဲခံရသူ၊ တရားပြိုင်များအား ရုံးချိန်းဆိုခဲ့သော်လည်း အမှုစစ်ဆေးမှုများ မပြုလုပ်ဘဲ ရုံးချိန်းများသာ အထပ်ထပ်ပေးနေပြီး အချိန်ကြန့်ကြာအောင် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို ထိန်းကြောင်းကြပ်မတ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းလိုပါကြောင်း၊  

အဖြေ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တရားရုံးများအား အမှုများ မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန်စစ်ဆေးရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းညွှန် ကြီးကြပ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊