ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် အလုပ်သမားများအရေးဆောင်ရွက်ချက်များ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပဲခူးစက်မှုဇုန်၊ တောင်ငူစက်မှုဇုန်၊ ရေတာရှည်စက်မှုဇုန်၊ ပြည် စက်မှုဇုန်၊ သာယာဝတီစက်မှုဇုန်များ ဖြန့်ခွဲတည်ရှိပါသည်။ စက်မှုဇုန်အတွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ စက်မှုဇုန်အတွင်း အလုပ်လုပ်နေသော အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခ လစာ အစရှိသော  ကိစ္စအဝဝသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အရေးပါသောကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါသည်။ ထို့သို့သော အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ အလုပ်သမားအရေးနှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေး၊ လိုအပ်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေး ကိစ္စရပ်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် အလုပ်သမား အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများကို ကျွမ်းကျင်သည့် ပညာရှင်တစ်ဉီးကိုလည်း အကြံပေးအဖြစ် ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခန့်အပ် ထားခဲ့ပါသည်။ လွှတ်တော်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရသောလုပ်ငန်းများ အားလပ်၍ လွှတ်တော်ပြင်ပလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အခြေအနေပေးသည့်အခါများတွင် ကော်မတီသည် အလုပ်သမားအရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စက်ရုံအလုပ်သမားများ သိရှိနိုင်ရန် ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ အကြားတွင် လိုအပ်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကာလအတွင်း ပညာပေးဟောပြောပွဲများ စုစုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုမှာ ပဲခူးစက်မှုဇုန်တွင် (၂)ကြိမ်၊ ရေတာရှည်စက်မှုဇုန်တွင် (၅)ကြိမ်၊ ပြည်စက်မှုဇုန်တွင် (၄)ကြိမ်၊ ရွှေတောင်စက်မှုဇုန်တွင် (၁)ကြိမ်၊ သာယာဝတီစက်မှုဇုန်တွင် (၁)ကြိမ်၊ အုတ်ဖိုစက်မှုဇုန်တွင် (၁)ကြိမ်၊ ကြို့ပင်ကောက် စက်မှုဇုန်တွင် (၁)ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပုံမှန်အသိပညာပေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့်အပြင် အလုပ်သမားအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နစ်နာမှုများအပေါ် တိုင်ကြားမှုများရှိပါက အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား အကြားဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြဿနာအတိမ်အနက်ပေါ် မူတည်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ခေါ်ယူ၍ကြားနာခြင်း၊ စက်ရုံများသို့ မြေပြင်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကာ လိုအပ်သည့် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကာလအတွင်း ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကြောင့် တိုင်ကြားမှုပေါင်း စုစုပေါင်း (၂၃)ခုရှိခဲ့ပြီး (၂၃)ခုကို လွှတ်တော်သို့ ခေါ်ယူကြားနာခဲ့ပြီး အလုပ်ရှင်/ အလုပ်သမားအကြား လိုအပ်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်ကြားစာ (၆)ခုကို စက်ရုံထိ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု၍ လိုအပ်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းအကြံပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။

COVID-19 ကာလအတွင်း စက်ရုံများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူများနှင့်အတူ ပဲခူးစက်မှုဇုန်တွင်  ပဲခူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဉီးညွန့်ရွှေနှင့် ပဲခူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဉီးကျော်မင်းစံ၊ တောင်ငူစက်မှုဇုန်တွင် ရေတာရှည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါက်တာကျော်ကျော်၊ ပြည်စက်မှုဇုန်တွင် ပြည်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဉီးသက်ဝင်းလှိုင်နှင့် သာယာဝတီစက်မှုဇုန်တွင် သာယာဝတီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါ်မူမူခင်တို့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနယ်မြေအတွင်း အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအကြား ဖြစ်ပွားတတ်သော အငြင်းပွားမှုများကို ရေးရာကော်မတီများသည် ဆောင်ရွက်နိုင်သော ဆောင်ရွက် ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီ ကြားနာခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ လိုအပ်သလို အကြံပြုပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။