ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အဆောက်အအုံနှင့် မြေခွန်၊ ဝန်ဆောင်ခွန် စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃၃၉/၂၀၂၀)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့
(၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)

        ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ၉၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………………………………..