ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၂၀)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၂၀)

နိဒါန်း

၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ကော်မတီသည် ကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပြင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပေးအပ်သောတာဝန်များကိုလည်း အလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကော်မတီသည် လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ အထူးအစည်းအဝေးနှင့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများကျင်းပချိန် ကာလများတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စည်းကမ်းတကျရှိစေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှုအခြေအနေများနှင့်  ပျက်ကွက်မှုအခြေအနေများကို စနစ်တကျမှတ်တမ်း တင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ခွင့်တိုင်ကြားခြင်း များကို အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ၏ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများပြည့်ဝစွာရရှိနိုင်ရေး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊ ကော်မတီသို့ ရောက်ရှိလာသောတိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စည်းကမ်း စနစ်တကျရှိစေရေး၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများအပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………………………….