ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊  မွေးမြူရေး၊  ဆည်မြောင်းနှင့်  မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၂၀)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊  မွေးမြူရေး၊  ဆည်မြောင်းနှင့်  မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၂၀)

နိဒါန်း

၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊  မွေးမြူရေး၊  ဆည်မြောင်းနှင့်  မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် မြေယာအငြင်းပွားမှုကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီသို့ လိပ်မူ၍လည်းကောင်း၊ မိတ္တူပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း လက်ခံရရှိလာသော တိုင်ကြားစာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အင်းလေလံများ မှန်ကန်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ကော်မတီနှင့်ပတ်သက်သော ဘတ်ဂျက်များကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ အရှိန်ဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိ၍ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် ဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။       ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ အပေါ် မှီခိုအားထားရသည့် ကျေးလက်နေတောင်သူများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ ခေတ်မှီနည်းစနစ်များဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် မွေးမြူခြင်း၊ ပြည်သူများ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိရေးစသည့် ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………………………