ဒေါ်ပပဟန်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၏မေးခွန်း(၁)

ဇူလိုင်လ ၃၀ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(အဋ္ဌမ)နေ့၌ ပန်းတောင်း မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ပပဟန်မှ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ အခန်း(၄) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်ပါရှိသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ တို့အား ဖွဲ့စည်းပြီးခြင်းရှိ/မရှိ၊ ဖွဲ့စည်းမှုမရှိလျှင် မည်သည့်အချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပြီးပါက မည်ကဲ့သို့အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးခွန်းမေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။
…………………………………………………………………………..
အဆိုပါမေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဌေးမှ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီကို အမျိုးသားအဆင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၉ (၁၀.၁၂.၂၀၁၉) နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ(၁၆)ရက်နေ့ တွင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦများအား ဇုန်များ သတ်မှတ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဝင်များဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ခရိုင် အဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် မြို့မိ၊ မြို့ဖဒေသခံများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အမည်စာရင်းတောင်းခံခြင်းကို ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးဌာနခွဲမှ (၄.၇.၂၀၂၀)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၇/ရဟ-ပခ ၂၀၂၀(၃၁၂)ဖြင့် ခရိုင်(၄)ခုနှင့် မြို့နယ်(၂၈) မြို့နယ်များသို့ ပေးပို့ ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်များနှင့် မြို့နယ်များသို့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေမိတ္တူ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၆) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၉ ရက်(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်)ကို ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးဌာနခွဲမှ (၅.၇. ၂၀၂၀) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၇/ရဟ-ပခ ၂၀၂၀ ( ၃၁၅ )ဖြင့် ခရိုင်(၄)ခုနှင့် မြို့နယ် (၂၈)မြို့နယ်များသို့ ဖြန့်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီး မေးမြန်းထားသော ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၊ ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားခြင်းရှိ/မရှိနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်များကို စာမိတ္တူများ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
……………………………………………………………………………….
ဆက်စပ်မေးခွန်း
……………………..
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ပပဟန်မှ ဝန်ကြီး၏ ဖြေကြား ချက်အပေါ် ပြင်ပကျွမ်းကျင်ပညာရှင်(၃)ဦးအား တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် မည်သည့်စံနှုန်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မည်သည့်ပညာအရည်အချင်း ရှိသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း ဆက်စပ်မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
………………………………………………………………………..
ဆက်စပ်အဖြေ
…………………….
အဆိုပါဆက်စပ်မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးမှ စာဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။