ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၁ /၂၀၂၀)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၁ /၂၀၂၀)

နိဒါန်း

၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းမည့် အစီရင်ခံစာအား ရေးသားခြင်းဖြစ် ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည်  မိမိတို့ကော်မတီဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်း သစ်တော၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတ်သတ္တု        တူးဖော်ခြင်း၊ မြစ်/ သဲ/ ကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မြေနီထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း စသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ နိုင်ငံတော်အတွက်ရရှိမည့် အခွန်အခများကို ရသင့်သလောက်ရရှိရန် ဆိုသည်ထက် အမှန်တကယ်တွင် အနာဂါတ်တိုင်းပြည်၏ ရေ၊ မြေ၊ သဘာဝတော/တောင်၊ မြစ်ချောင်း၊ အင်း/ အိုင်၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအစရှိသည့် ရူပပထဝီအနေအထားနှင့် အနာဂါတ်နိုင်ငံသူ/ နိုင်ငံသား၊ လူသားများအားလုံးအတွက် ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို နောင်လာနောင်သားများအတွက် အမွေအဖြစ် ထားခဲ့နိုင်ရေး ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………………………