အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီသည် သတ္တမအကြိမ် ကြားနာခြင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး၌ ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်း အဝေး အထိပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်တို့မှ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်သည့် အဆို၊ မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးသို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ အကြီးအကဲများ၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ အကြီး အကဲများ၊ဥပဒေချုပ်ရုံးမှသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ အကြီးအကဲများ၊ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ အကြီးအကဲများ၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊အတွင်းရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အကြံပေးများတက်ရောက်ခဲ့သည်။