စည်ပင်ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က ရေးရာကော်မတီအစည်း အဝေးခန်းမတွင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကြံပေးတို့သည်MJT Co; Ltd မှ ပေးပို့တင်ပြလာသောအမှိုက်သိမ်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ MJT Co; Ltd မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံသွားရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။