(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးသက်စိန်၊  ဖြူး(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၆.၅.၂၀၁၉၊ ၁၂/၃−၅−၄

အမေး

ဖြူးမြို့နယ်၊ ပတ္တာကျေးရွာအုပ်စု၊ တင်းနဝါးကျေးရွာတွင် မူလတန်း ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပေးရန်အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ Cabinet သို့ တင်ပြ၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ရရှိပါက အခြေခံပညာဦးစီး ဌာနသို့ ဆက်လက်တင်ပြ၍ ကျောင်း အဆင့်တိုး ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေး မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဝင်းကို၊ မိုးညို(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၆.၅.၂၀၁၉၊ ၁၂/၃−၅−၁၃

အမေး

မိုးညိုမြို့နယ်၊ သခင်လှရှိန်ရပ်ကွက်ရှိ ခြံကြီးစု အလယ်တန်းကျောင်းအား အထက်တန်းကျောင်းခွဲအဖြစ်အဆင့် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံး(ခွဲ)၊ ပြည်မြို့၏ (၁၃.၁၂.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါစာဖြင့် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ 

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးအောင်ကိုမင်း၊ ကြို့ပင်ကောက်(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၆.၅.၂၀၁၉၊ ၁၂/၃−၅−၁၇

အမေး

ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ ညောင်ညင်ပင် ကျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းအားအ.မ.က အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံ ပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့် တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံး(ခွဲ)၊ ပြည်မြို့၏ (၁၃.၁၂. ၂၀၁၈) ရက်စွဲပါစာဖြင့် အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊