(၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန          တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် -ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်၊ ပန်းတောင်း(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၂.၁၂.၂၀၁၉၊ ၁၄/၁-၄-၄

အမေး

ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ဥပဒေရုံးဝန်ထမ်း အိမ်ရာအား (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် ထည့်သွင်းလျာထားပေးရန် အစီ အစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

အဖြေ

ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဥပဒေရုံးဝန်ထမ်း အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရန်အတွက် (၂၀၂၀- ၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေတင်ပြ တောင်းခံသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေရရှိပါကပန်းတောင်းမြို့နယ်ဥပဒေ ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအား ဆောက်လုပ်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။