(၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန          လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးစည်သူလွင်၊ ကျောက်ကြီး(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၁.၁၂.၂၀၁၉၊ ၁၄/၁-၃-၁

အမေး

ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ပုံစံ ၆၆/၆ အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် မှတ်ပုံတင် မရရှိသေးသူများ၊ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံး ဖြစ်နေသူများအား ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီ အစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

အဖြေ

သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူးများမှ ဆောင်ရွက်ပေးရမည့်သူ စာရင်း ကောက်ယူပြုစု၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံးများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် ပေးရန် ညှိနှိုင်းတင်ပြလာပါက ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန          လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးမျိုးအောင်၊ လက်ပံတန်း(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၁.၁၂.၂၀၁၉၊ ၁၄/၁-၃-၂

အမေး

လက်ပံတန်းမြို့နယ်အတွင်းရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု(၅၃)စုရှိ အိမ်ထောင်စု ဇယားနှင့် မှတ်ပုံတင်မရှိသောပြည်သူ များအတွက်စီမံချက်ချမှတ်ပြီးဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း။

ဆက်စပ်မေးခွန်း

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းနှင့် နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ဆောင်ရွက် ချိန်ထက် စောင့်ရချိန်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့် သွားလာရေးခက်ခဲသော ကျေးရွာများ သို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်စီမံချက်ချ မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။

အဖြေ

သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူးများမှ ဆောင်ရွက်ပေးရမည့်သူ စာရင်း ကောက်ယူပြုစု၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံးများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် ပေးရန် ညှိနှိုင်းတင်ပြလာပါက ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။

ဆက်စပ်အဖြေ

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းနှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီး ဆောင်ရွက်သူများအတွက် အမှုတွဲရှာနေ ချိန်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ပျက်စီး/ ပျောက်ဆုံးစာရင်းပြုစု၍ မြို့နယ်ရုံးများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြို့နယ်ရုံးများသို့ ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။