ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းသော စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ (၃/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းသော စီမံကိန်း၊  ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ (၃/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။      ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၇ အပိုဒ် (က) (ခ) (ဂ) အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂ နည်းဥပဒေခွဲ(က)၊ (ခ)အရ ရေးရာ ကော်မတီ (၁၀)ခု ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့်အနက် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ သည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီ၏ရည်ရွယ်ချက်

၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေ တိုးမြှင့်ရရှိနိုင်ရန်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှပေးအပ်ထားသော တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအတိုင်း အစဉ်လေးစား ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………..