ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသည့် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၃ /၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသည့် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၃ /၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် မိမိတို့ကော်မတီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်  သယံဇာတတူးဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ၊ သစ်တော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများမှ မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အခွန်ဘဏ္ဍာတိုးပွားရရှိရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ လျော့ပါးစေရန်နှင့် တရားဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းရှင် များအား လိုင်စင်များရယူကာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်စေရန် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေများ လေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးအောင် စောင့်ကြည့်ထိန်းကြောင်းရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပျက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ရေသယံဇာတ၊ မြေသယံဇာတ၊ သစ်တောသယံဇာတများ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ လျော့နည်းစေရန်၊

(ခ)     သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရန်၊

(ဂ)     အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ မိမိတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း (သို့မဟုတ်) လတ်တလောြဖစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေ ပေါ်မူတည်၍ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………