ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာ

နိဒါန်း

၁။      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင် ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၇ အပိုဒ်(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂ နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ (ခ)အရ ရေးရာကော်မတီ (၁၀)ခုဖွဲ့စည်းထားရှိသည့်အနက် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ် ရေးကော်မတီသည်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိတို့ မြို့နယ်အလိုက် ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဥပဒေပြုရေးစသည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက် ဥပဒေပြုရေး  တာဝန်၊ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းရေးတာဝန်၊ ပြည်သူများကိုယ်စားပြုရေးတာဝန်များအရ လိုအပ် သော ဥပဒေများပြုစုပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းပြီးသောဥပဒေများမှ လိုအပ်ချက်များအား ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အဆို၊ မေးခွန်းများအား တင်သွင်းမေးမြန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အဆို(သို့မဟုတ်)အစီရင်ခံစာများ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် အချေများ၊ အဖြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ကတိပြုခဲ့သည့် အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို စိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းအား အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။       ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအား အစီရင်ခံတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………….