ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၃/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊  မွေးမြူရေး၊  ဆည်မြောင်းနှင့်  မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ

(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၃/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊  မွေးမြူရေး၊  ဆည်မြောင်းနှင့်  မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏အကျိုးစီးပွား အထူးသဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများရှင်သန်အားကောင်းစေရေး သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မူလ ပိုင်ရှင်များထံသို့ မှန်မှန်ကန်ကန်ရောက်ရှိရေးတို့ကို အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။       စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကအားထားရသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တောင်သူများ၏စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ခေတ်မီနည်းပညာများ ရရှိပြီး စျေးကွက်ဝင်သီးနှံများထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေမြင့်မားပြီး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူမှုဘဝများကိုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………..