အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –        အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် − ဦးညီညီထွေး ၊ ညောင်လေးပင်(၂)

အမေး

ညောင်လေးပင်အတွင်းရှိအောင်းကြီးကျေးရွာ တွင်(၃၃/၁၁)ကေဗွီ (၂)အမ်ဗွီအေ ဓါတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊

အဖြေ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးစီမံချက် NEPတွင်လည်းကောင်း လျာထားမှုမရှိပါ သဖြင့်နောင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များတွင်ထည့်သွင်း လျာထားနိုင်ရေးအတွက် ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –        အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် − ဦးဉာဏ်၀င်း ၊ ဇီးကုန်း(၁)

အမေး

ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဇရပ်ကြီးကျေးရွာတွင် 5MVAလျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက် ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်အစီအစဉ်ရှိပါကမည်သည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည် ကိုသိရှိလိုကြောင်း၊ အစီအစဉ်မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့်နည်း၊

အဖြေ

ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဇရပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ဂျပန် ODA Loan ဖြင့် ၃၃/၁၁ ကေဗွီ၊ 5MVA ဓါတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိပါကြောင်းနှင့် ဂျပန် ODA Loan ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ချေးငွေရရှိရေးအတွက် ရုံးချုပ်မှ JICAအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါကြောင်း၊