ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးကျော်ကျော်နိုင်၊ နတ်တလင်း(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၀.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၁-၁

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ မီးသတ်စခန်းတွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာချထားပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေရရှိရေး တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဇော်လင်းထိုက်၊ သဲကုန်း (၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၀.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၁-၂

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] သဲကုန်းမြို့နယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်နေသော (၂)ထပ်ဆောင် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လျာထားထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေရရှိရေး တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဇော်လင်းထိုက်၊ သဲကုန်း(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၀.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၁-၃

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] သဲကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းမမြို့အတွက် လိုအပ်နေသော မီးသတ်စခန်းနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ထည့်သွင်းလျာထားပေးနိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ (Cabinet) အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သို့ (၅.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၈၂၉/၂၀/၁၀/ဦး ၃ ဖြင့် တင်ပြထားပါကြောင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ရန်ပုံငွေရရှိရေး နီးစပ်ရာဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးသက်ဝင်းလှိုင်၊ ပြည်(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၇.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၆-၁

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] ဝက်ထီးကန်ကျေးရွာအုပ်စုအား မြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ပြည်မြို့နယ်၊ ဝက်ထီးကန်ကျေးရွာအုပ်စုသည် မြို့အင်္ဂါရပ် (၂၁) ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စုဖြစ်၍ မြို့အဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုပါက မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးမိုးမခ၊ တောင်ငူ(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၇.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၆-၆

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] တောင်ငူမြို့နယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနရှိ မီးသတ်ရေသယ်ယာဉ်များ ထားရှိရန်အတွက် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေရရှိရေး တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဒေါ်ရီရီထိုက်၊ ဝေါ(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၇.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၆-၇

[symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] ဝေါမြို့နယ် ဖိုးစန္ဒာစုကျေးရွာ၊ အောက်ကွေ့ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဘားကျေးရွာအုပ်စု၊ ကရင်စုကျေးရွာအုပ်စုများကို ရွာခွဲအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်းအဖြစ် လည်းကောင်း လွှတ်တော်ကတိကဝတ်အရ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်တင်ပြထားသော်လည်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ဝေါမြို့နယ်၊ ဂွေ့ကြီးကျေးရွာ၊ ခရွဲတန်းကျေးရွာ၊ မြကုန်းကျေးရွာ၊ ကျွန်းညိုစုကျေးရွာ(၄)ရွာအား စုစည်း၍ ဂွေ့ကြီးကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အောက်ဂွေ့ကြီးကျေးရွာနှင့် ပေါက်ကန်းကျေးရွာ(၂)ရွာအား စုစည်း၍ အောက်ကွေ့ကြီးကျေးရွာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘိုးစန္ဒာစုကျေးရွာ (၁)ရွာအား ဘိုးစိန္ဒာစုကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျုံအိပ်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျုံအိပ်ကျေးရွာ(ဒေသအခေါ်) အဘားကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကရင်စုကျေးရွာ၊ ကျုံအိပ်ကပင်ကျေးရွာနှင့် ဖလောက်ကျေးရွာ(၃)ရွာအား စုစည်း၍ ကရင်စုကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြရန် သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသဖြင့် (၂၃.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]