ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးကျော်ကျော်နိုင်၊ နတ်တလင်း(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၀.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၁-၁

အမေး

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ မီးသတ်စခန်းတွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာချထားပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေရရှိရေး တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဇော်လင်းထိုက်၊ သဲကုန်း (၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၀.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၁-၂

အမေး

သဲကုန်းမြို့နယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်နေသော (၂)ထပ်ဆောင် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လျာထားထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေရရှိရေး တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဇော်လင်းထိုက်၊ သဲကုန်း(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၀.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၁-၃

အမေး

သဲကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းမမြို့အတွက် လိုအပ်နေသော မီးသတ်စခန်းနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ထည့်သွင်းလျာထားပေးနိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ (Cabinet) အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သို့ (၅.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၈၂၉/၂၀/၁၀/ဦး ၃ ဖြင့် တင်ပြထားပါကြောင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ရန်ပုံငွေရရှိရေး နီးစပ်ရာဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးသက်ဝင်းလှိုင်၊ ပြည်(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၇.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၆-၁

အမေး

ဝက်ထီးကန်ကျေးရွာအုပ်စုအား မြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

ပြည်မြို့နယ်၊ ဝက်ထီးကန်ကျေးရွာအုပ်စုသည် မြို့အင်္ဂါရပ် (၂၁) ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စုဖြစ်၍ မြို့အဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုပါက မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးမိုးမခ၊ တောင်ငူ(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၇.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၆-၆

အမေး

တောင်ငူမြို့နယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနရှိ မီးသတ်ရေသယ်ယာဉ်များ ထားရှိရန်အတွက် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေရရှိရေး တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဒေါ်ရီရီထိုက်၊ ဝေါ(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၇.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၆-၇

အမေး

ဝေါမြို့နယ် ဖိုးစန္ဒာစုကျေးရွာ၊ အောက်ကွေ့ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဘားကျေးရွာအုပ်စု၊ ကရင်စုကျေးရွာအုပ်စုများကို ရွာခွဲအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်းအဖြစ် လည်းကောင်း လွှတ်တော်ကတိကဝတ်အရ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်တင်ပြထားသော်လည်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊

အဖြေ

ဝေါမြို့နယ်၊ ဂွေ့ကြီးကျေးရွာ၊ ခရွဲတန်းကျေးရွာ၊ မြကုန်းကျေးရွာ၊ ကျွန်းညိုစုကျေးရွာ(၄)ရွာအား စုစည်း၍ ဂွေ့ကြီးကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အောက်ဂွေ့ကြီးကျေးရွာနှင့် ပေါက်ကန်းကျေးရွာ(၂)ရွာအား စုစည်း၍ အောက်ကွေ့ကြီးကျေးရွာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘိုးစန္ဒာစုကျေးရွာ (၁)ရွာအား ဘိုးစိန္ဒာစုကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျုံအိပ်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျုံအိပ်ကျေးရွာ(ဒေသအခေါ်) အဘားကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကရင်စုကျေးရွာ၊ ကျုံအိပ်ကပင်ကျေးရွာနှင့် ဖလောက်ကျေးရွာ(၃)ရွာအား စုစည်း၍ ကရင်စုကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြရန် သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသဖြင့် (၂၃.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးရဲလင်းနိုင်၊ ပေါင်းတည် (၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၉.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၈-၁

အမေး

ပေါင်းတည်မြို့နယ်တွင် အဂ္ဂအုပ်စုအတွင်း မှန်ပင်ကျောကျေးရွာ၊ ပျံချီတက်အုပ်စုအတွင်း ကျောက်ခွဲစမ်းနှင့် ကိုင်းသာကျေးရွာများအား ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ကျေးရွာများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ကျေးရွာများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေး မည်ကဲ့သို့ စဉ်ဆက်မပြတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

ဆက်စပ်မေးခွန်း
တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့် မှန်ပင်ကျောကျေးရွာ၊ ကျောက်ခွဲစမ်းကျေးရွာနှင့် ကိုင်းသာကျေးရွာတို့အား ပြည်ထဲရေး အမည်ပေါက်ကျေးရွာများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အဆိုပါကျေးရွာများ၏ မြေအမျိုးအစားများအား သိရှိနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ခွင့်ပြုချက်များရရှိပါက ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ကျေးရွာအဖြစ် သတ်မှတ်နုင်ရေးအတွက် မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ

အဖြေ

တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့် မှန်ပင်ကျောကျေးရွာ၊ ကျောက်ခွဲစမ်းကျေးရွာနှင့် ကိုင်းသာကျေးရွာတို့အား ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ကျေးရွာများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် အဆိုပါကျေးရွာများ၏ မြေအမျိုးအစားများအား သိရှိနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ခွင့်ပြုချက်များရရှိပါက ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ကျေးရွာအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကျေးရွာများ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်စပ်အဖြေ

ကတိကဝတ်ပြုမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စာဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်၊ ပန်းတောင်း(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၉.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၁-၈-၂

အမေး

ပေါင်းတည်မြို့နယ်၊ ငါးဆယ်ပေကျေးရွာအုပ်စု လှေကျော ကျေးရွာအား ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ရွာ ဖြစ်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

ဆက်စပ်မေးခွန်း
နီးစပ်ရာ ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် စာရင်းသွင်းနေထိုင်ခြင်း၊ ရုံးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်အား သိရှိလိုကြောင်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ မည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

အဖြေ

ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောထားကိုလည်း ရယူဆောင်ရွက်သွားရန် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ  ညွှန်ကြားထားပါကြောင်း၊ လှေကျောကျေးရွာသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများပေါ်တွင် ရွာတည်လူနေထိုင်ခြင်းဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဗဟိုမြေလွတ်မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရယူကာ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများတိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်စပ်အဖြေ

စာဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။