ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုနှင့်အချေစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန           စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးသက်ဝင်းလှိုင်၊ ပြည်(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၁.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၂-၅-၁

အဆို

ကွင်းမြေပုံများတွင် ပါရှိသော ကျွဲလမ်း၊ နွားလမ်း၊ ကုန်ထုတ်လမ်းများနှင့် လယ်ကြားမြောင်းများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများဖြစ်ကြသော အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် လယ်ယာမြေနှင့် စာရင်းအင်းများစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတို့အား လိုအပ်သောညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို

အချေ

လယ်ခြားမြောင်းမြေနေရာ၊ ကုန်ထုတ်လမ်းမြေနေရာ၊ လယ်နေရာ၊ မြောင်းနေရာများအတွက် တောင်သူများမှ တောင်းပေးရန်အခက်အခဲရှိပါကြောင်း၊ တောင်သူများမှလည်း မြေလှူဒါန်းရန် ညှိနှိုင်းရာတွင် အခက်အခဲရှိသဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်မရှိပါကြောင်း၊ လမ်းကြားမြောင်းဖောက်လုပ်ရန်အတွက် တောင်သူအချင်းချင်းညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပါကြောင်း၊ တောင်သူများမှ စုစည်း၍ တင်ပြလာပါက အုပ်ချုပ်ရေးအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။