ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုနှင့်အချေစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးမျိုးမြင့်အောင်၊ သနပ်ပင်(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၇.၉.၂၀၁၈၊ ၁၀/၂-၈-၁

အဆို

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သော မြေတူးစက်နှင့် အခြားဆက်စပ်ယန္တရားများအား မြို့နယ်အဆင့် စက်ယန္တရားနှင့် လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်း၍ စိစစ်ရန်တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို

အချေ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ ကျေးရွာအသီးသီးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သော မြေတူးစက်နှင့် အခြားဆက်စပ်ယန္တရားများအား လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြို့နယ်အဆင့်စက်ယန္တရားနှင့် လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်း၍ ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းတာဝန်များ အတိုင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။