စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီ ကွင်းဆင်း

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများနှင့် ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ခြမ်းနှင့် အနောက်ခြမ်းမြို့နယ်များသို့ အဖွဲ့ ၂ဖွဲ့ခွဲ၍ကွင်းဆင်းစိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် သြဂုတ် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့နယ်နှင့်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စာရင်းစစ်အကြံပေး ၁ ဦး၊ အင်ဂျင်နီယာအကြံပေး ၂ဦး၊ သက်ဆိုင်ရာ
မြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ကွင်းဆင်းစိစစ် ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။