ကျေးလက်လုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစိစစ်

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းဆောင်
ရွက်ပြီးစီးသော ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများနှင့်၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ဆောင်ရွက်ဆဲ
လုပ်ငန်းများအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ခြမ်းနှင့် အနောက်ခြမ်းမြို့နယ်များသို့ အဖွဲ့ ၂
ဖွဲ့ခွဲ၍ကွင်းဆင်းစိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် သြဂုတ်၁၇ ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အ
တွင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရခေါင်းစဉ်အောက်၌သုံးစွဲထားသည့် ကဝမြို့နယ်နှင့် သနပ်ပင်မြို့
နယ်များရှိ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စာရင်းစစ်အကြံပေး ၁ ဦး၊ အင်ဂျင်နီယာအကြံပေး ၂ ဦး၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ကွင်းဆင်းစိစစ် ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။