ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရှိ/မရှိ၊ MIC တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ တို့နှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက်၁၀နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ/ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာ အကြံပေး ဦးရဲနိုင်ဝင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တိုင်းတာဝန်ခံတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီသည် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် ပဲခူးမြို့၊ ဥဿာ ၉ ရပ်ကွက်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ အမှတ်(၄၁-က)ရှိ Lung Shin Co.,Ltdတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အလုပ်သမားများတင်ပြလာသည့် အလုပ်သမားများနှင့်ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်ပါနှစ်ကြေးခံစားခွင့်ကိုအနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ၄၈၀၀ ကျပ် ပြဋ္ဌာန်းသည့်အချိန်မှစ၍ ယခုတိုင် မပေးဘဲ ဖြတ်တောက်ထားခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရ ေကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ/အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူလွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာအကြံပေး ဦးရဲနိုင်ဝင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှတိုင်းဦးစီးမှူး၊ တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့ တိုင်းတာဝန်ခံ၊
Lung Shin Co.,Ltd စက်ရုံမှဥပဒေအကြံပေးနှင့် အလုပ်သမားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။