ကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသည် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး နည်းဥပဒေကို တစ်ပိုဒ်ချင်းအလိုက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပစ္စည်းခွန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်
ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် စနစ်တကျ သုတေသနပြုထားသော Renissance Institute အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။