ကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့  နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အုတ်ဖိုမြို့နယ်နှင့် ပြည်မြို့နယ်များရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံများသို့ အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၃ထပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ရာတွင်တင်ဒါအောင်ခေတ်ကြိုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီထံမှ အလုပ်သမားများလုပ်အားခများမရရှိသည့်အတွက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် အစီရင်ခံစာ တင်ပြရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာအကြံပေးဦးရဲနိုင်ဝင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။