ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် လွှတ်တော်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်တို့မှ ပြောင်းလဲဖြစ်ထွန်းမှုများ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေရန် အကောင်းဆုံး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့မှလည်း အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရှိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏မြို့နယ်များကို ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကို ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဥပဒေပြုရေးစသည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်မှ အုပ်ချုပ်ရေး/ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များကို ဥပဒေပြုရေးတာဝန်၊ အပြန်အလှန်ထိန်ကျောင်းရေးတာဝန်၊ ပြည်သူများကိုယ်စားပြုရေးတာဝန်များအရ လိုအပ်သောဥပဒေများကို ပြုစုပြဋ္ဌာန်းလျှက်ရှိသည့်အပြင် မေးခွန်းများ၊ အဆိုများအား မေးမြန်းခြင်း/ တင်သွင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီအား တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အဆို(သို့မဟုတ်) အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားသောမေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကတိပြုခဲ့သောအာမခံချက်များ ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရန်အတွက် ၂၀၀၈ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၇ အပိုဒ်(က)၊(ခ)၊(ဂ)အရ လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေပုဒ်မ ၆၂ အပိုဒ်(က) (ခ)အရ လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………………