ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်  စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။          ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများနှင့် ပြည်သူများ၏ ဘဝရပ်တည်ရေးကို ရှေိ့ရှုကာ တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ၎င်းတို့၏ နစ်နာမှုများ၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများ၊ ဆည်ရေသောက်စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော တောင်သူလယ်သမားများ ဆည်ရေအပြည့်အဝရရှိရေးစသည့်အချက်များအား ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ညှိနိှုင်းပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍအား မြှင့်တင်သောလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပြည်သူ့အသံကြားနာပွဲများ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်တိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ကာ ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍတို့ အရည်အသွေးမြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။          ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ဘဝရပ်တည်ရေးနှင့် လိုအပ်သော နည်းပညာများ၊ လူမှုဘဝများ ဖွံ့ဖ​ြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များထဲမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မြေအသုံးချနေသောပြည်သူများ မြေယာခွန်နှင့်ပတ်သက်သော သမိုင်းကြောင်း၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို အသိပညာများရရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်အတွက်ရသင့်ရထိုက်သော မြေယာခွန်နှုန်းများရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………..