တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘတ်ဂျက်အကြို ထုတ်ပြန်ချက်
စာစောင်နှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်သူ့ ငွေစာရင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် များ၊ Renissance Institute (RI)မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်၍ ၂၀၁၉ – ၂၀၂ဝ
ဘဏ္ဍာနှစ်စီမံကိန်းနှင့် ဘတ်ဂျက်အကြိုထုတ်ပြန်ချက်စာစောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ RI အဖွဲ့ တာ
ဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။