ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် မိမိတို့ကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သယံဇာတတူးဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ သစ်တော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများမှ မိမိတို့ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အခွန်ဘဏ္ဍာတိုးပွားရရှိရန်နှင့် တရားဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းရှင်များအား လိုင်စင်များရယူကာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် ပဲခူးခရိုင်၊ တောင်ငူခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်(၁၄)မြို့နယ်နှင့် ပြည်ခရိုင်၊ ပြည်မြို့နယ်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။          ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်းရည်ရွယ်ပါသည် –

(က)    သယံဇာတထုတ်ယူနေမှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဆုံးရံှုးမှုများလျော့ပါးစေရန်

နှင့် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်အခများ ကောက်ခံရရှိစေရန်၊