ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် မိမိတို့ကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု၍ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှ မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အခွန်ဘဏ္ဍာတိုးပွားရရှိရန်၊ ကော်မတီသို့ တိုင်ကြားလာသောတိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်စိစစ်ခြင်းများ၊ ထပ်မံဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိနေသောလုပ်ငန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်သင့်သောကိစ္စရပ်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ် ဥပဒေဘောင်အတွင်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………….